Traducció y transcripció d’audiovisuals

TLS-Bureau és el soci ideal per a l'adaptació de les seves "veus en off" i doblatges. Convertim els seus suports de màrqueting audiovisuals en immensament atraients per als seus clients internacionals!

Tots els serveis de veu en off i doblatge que li indiquem a continuació, li permetran ampliar notablement la seva gamma de clients potencials.

  • Enregistrament de manuals d'instruccions
  • Transcripcions de missatges telefònics
  • Vídeos d'empresa corporatius
  • Vídeos de formació
  • Vídeos de demostració de productes
  • Llibres "llegits"
  • Comunicats informatius
  • Missatges publicitaris en general

Li entregarem la seva traducció en format escrit

Treballa amb nosaltres!

Si ets traductor, t'apassiona el món de la traducció i en especial el projecte TLS-Bureau, volem conèixer-te!


Espai traductors

Go to top