Els nostres servidors

Característiques principals del Centre de dades.

Seguretat de control d'accés i vigilància

Els sistemes de seguretat, control d'accés i vigilància segueixen els estàndards més estrictes, incloent:

. Control d'accés mitjançant Sistema Electrònic
amb targetes de proximitat

. Control d'obertura de portes.
. Servei de vigilància física permanent i control d'accés (les 24 hores del dia).

Bateries i Grup Electrogen

Les bateries que alimenten el sistema són de tipus Plom Hermètic sense manteniment, i recombinació de gasos (10/12 anys de vida mitjana). Aquestes bateries són capaces de donar una autonomia al 100% de càrrega durant un mínim de 3 hores.

Complementant aquestes Bateries, hi ha instal•lat un grup electrogen situat a la coberta de l'edifici. Les característiques d'aquest generador són Motor Volvo amb una potència de 451 kVA, amb una autonomia il•limitada, mentre s'empleni el combustible a través del dipòsit de gasoil amb una capacitat de 940 litres. El conjunt de la instal•lació es munta en una cabina metàl•lica insonoritzada i totalment equipada per a l'ús al qual es destina.

Subministrament elèctric

El subministrament elèctric a la sala d'equips inclou aquests elements avançats:
. Quadre elèctric amb Proteccions selectives (incloent magnetotèrmic i diferencial per circuit).
. Circuitos de Energía de UPS a Racks con sistemas redundantes de doble alimentación).
. Circuits d'Energia d'UPS a Racks amb sistemes redundants de doble alimentació).

Aire condicionat

Disposa d'un sistema d'aire condicionat amb grau de redundància de n +1. Les toleràncies de temperatura són de 22ºC ± 2ºC (ajustable).

Detecció i extinció d'incendis

Un sistema centralitzat gestiona per plantes, a través de detectors de fums en ambient i un sistema de detecció precoç per absorció d'oxigen, el control i prevenció de qualsevol incendi que pogués produir-se al Data Center.

Els elements i estructura, tant sustentadora com sostinguda, garanteixen l'estabilitat contra el foc en grau EF-90 d'acord amb l'OPI (Ordenança de Protecció contra Incendis).

En cas d'emergència l'edifici està degudament senyalitzat tant per al material exigit com per a les sortides d'emergència perfectament visibles

L'enginyera més avançada es troba al servei de les seves dades i dels seus projectes

Benvinguts a la tecnologia informàtica d'última generació.

 

Treballa amb nosaltres!

Si ets traductor, t'apassiona el món de la traducció i en especial el projecte TLS-Bureau, volem conèixer-te!


Espai traductors

Go to top